OES GENNYCH CHI DDIDDORDEB MEWN YMUNO A’N TÎM?

PERSON CYFRIFOL I GLUDO EIN CLEIENTIAID YN ÔL A ‘MLAEN O’U CYFLEOEDD.

YDYCH CHI’N BERSON GOFALGAR SY’N ANGERDDOL DROS HELPU POBL ERAILL?

OES GENNYCH CHI AMSER I SBARIO A CHALON GYNNES?