CWMNI NID ER ELW SY'N DARPARU CYMORTH A GWEITHGAREDDAU I OEDOLION SYDD AG ANGHENION CYMHLETH
(Anabledd Dysgu, Awtistiaeth,

Iechyd Meddwl, ayb.)