Mae Gweithgareddau Cynnig yn cael cymhorthdal sylweddol iawn. Maent yn cael eu hariannu’n bennaf gan roddion hael, grantiau, nawdd a gweithredoedd caredig eraill.

 

Rydym am ddweud

DIOLCH O GALON

i bawb sy’n helpu a chefnogi Gweithgareddau Cynnig!

 

 

 

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

If anyone can offer help to Cynnig in any way please contact us 01745 815588