Mae Cynnig yn darparu llawer o weithgareddau gwahanol drwy ein tîm arbenigol o diwtoriaid profiadol, - pob un â chymwysterau uchel yn eu maes. Bydd y gwasanaeth yma’n cynnig llawer o ddewisiadau i’ch helpu i fod yn fwy annibynnol, i wella’ch bywyd cymdeithasol a rhoi mwy o hunan hyder i chi. Bydd yn eich helpu i deimlo’n fwy iach,

hapus a llai unig. Dyma rai o’r cyrsiau :

Coginio, Celf a Chrefft, Ysgrifennu Stori a Cerdd a Drama.

A dyma rai o’r cyrsiau undydd:

Pysgota, Beicio, Bowlio, Tripiau Siopa, Ymarfer Corff, Dyddiau Sba a Harddwch, Datgelu Metel a Ffotograffiaeth.

Ar benwythnosau, rydym yn mynd am dro yn y wlad ac ar dripiau i lawer o leoliadau a digwyddiadau gwahanol.

Rydym yn annog pob newydd-ddyfodiaid i’n Gweithgareddau i ddod i weld Kate, ein Cydlynydd Gweithgareddau, er mwyn cael sgwrs am beth fyddai orau i chi.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Cliciwch fotwm Facebook am y wybodaeth ddiweddaraf am y daith
  • Wix Facebook page