DATHLIAD GWEITHGAREDDAU CYNNIG 2015

NOSON LLAWN HWYL I DDATHLU A CHOFIO BETH MAE'N HOLL GYFRANOGWYR WEDI EI GYFLAWNI YN YSTOD 2015

RYDYM YN FALCH DROS BEN O GAEL CYHOEDDI ENILLWYR ELENI AM Y GWOBRAU CANLYNOL:

GWOBR RAY ASHLEY I GYFLAWNWR

GWRYWAIDD Y FLWYDDYN –

PHIL SMITH O DDINBYCH

&

GWOBR SHIRLEY WILLIAMS I GYFLAWNWR

BENYWAIDD Y FLWYDDYN –

LAUREN SUMMERS O’R RHYL

LLONGYFARCHIADAU I CHI’CH DAU!!!

 

LLWYDDIANT

OS YDYCH CHI, NEU UNRHYW UN YDYCH YN ‘NABOD, WEDI CYMRYD CAMAU MAWR YMLAEN AR ÔL CYMRYD RHAN YN EIN GWEITHGAREDDAU, WNEWCH CHI ADAEL I NI WYBOD? BYDDEM MOR FALCH O GLYWED.

HEFYD, OS OES GENNYCH CHI SYNIADAU AR EIN CYFER, CYSYLLTWCH Â NI, OS GWELWCH YN DDA.

DIOLCH!!

DATHLIAD GWEITHGAREDDAU CYNNIG 2015

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/22